آسم و آلرژی

دوازدهمین کنگره دوسالانه انجمن آسم و آلرژی ایران

دوازدهین کنگره دوسالانه انجمن آسم وآلرژی ایران

The 12 th Biennial Congress of Iranian Society of Asthma and Allergy


بخش آلرژی و ایمونولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با افتخار دوازدهمین همایش بین المللی دوسالانه انجمن آسم وآلرژی ایران را با همکاری انجمن آسم و آلرژی و مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی شیرازبرگزار می کند. این همایش در جهت افزایش و ارتقاﺀ آگاهی پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص در زمینه بیماریهای آلرژی شامل آسم، آلرژی بینی، آلرژیهای تنفسی، آلرژیهای پوستی، دارویی و غذایی و بیماریهای نقص ایمنی اولیه ،همراه با امتیاز بازآموزی برگزار می شود.
تاریخ برگزاری همایش 8 تا 9 خردادماه سال 1399 می باشد.

رِییس کنگره: دکتر مصطفی معین، دبیر علمی کنگره: دکتر طوبی مومن، دبیران اجرایی کنگره: دکتر رامین قاسمی، دکتر محمود توسلی، اعضای کمیته اجرایی:دکتر رامین قاسمی، دکتر جواد فدایی، دکتر محمود توسلی، دکتر بهزاد شاکریان، دکتر مرتضی سعدی نژاد، دکتر طوبی مومن.
برگزارکنندگان:بخش آلرژی و ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، انجمن آسم و آلرژی ایران، مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

برگزار کنندگان
image of space dog
image of space dog
image of space dog

دبیرخانه کنگره:

اصفهان، خیابان امام خمینی، بیمارستان کودکان امام حسین (ع).

تلفن:

09201026096

ایمیل:

12thasthmahamayesh@gmail.com

حامیان همایش
image of space dog
image of space dog
image of space dog
image of space dog
image of space dog
image of space dog
image of space dog