آسم و آلرژی

دوازدهمین کنگره دوسالانه انجمن آسم و آلرژی ایران

ارسال مقاله

برگزار کنندگان
image of space dog
image of space dog
image of space dog

دبیرخانه کنگره:

اصفهان، خیابان امام خمینی، بیمارستان کودکان امام حسین (ع).

تلفن:

09201026096

ایمیل:

12thasthmahamayesh@gmail.com

حامیان همایش
image of space dog
image of space dog
image of space dog
image of space dog
image of space dog
image of space dog
image of space dog