آسم و آلرژی

دوازدهمین کنگره دوسالانه انجمن آسم و آلرژی ایران

راهنمای نگارش


دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات:

  • تمامی انواع مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان ،دانشگاه، کمیته تحقیقات دانشجویی ، مرکز تحقیقات و یا هر سازمانی که حمایت و تصویب کار تحقیقی را بر عهده داشته است باشد. تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل (Full text)خودداری شود.

  • فایل ارسالی چکیده می بایست با فرمت doc و یا docx باشد.

  • مقالات برگزیده بر اساس کیفیت، خلاصه مقاله ، تحقیق انجام شده و نو بودن ایده و سایر موارد با هماهنگی کمیته داوران مطابق چک لیست داوری انتخاب می شوند.

  • هرگونه تصمیم گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی همایش است.

  • در صورت بروز هرگونه سوال و یا مشکل در ارسال مقالات از طریق ایمیل همایش مکاتبه شود. به ایمیل شما ظرف 24 ساعت پاسخ داده خواهد شد 12thasthmaHamayesh@gmail.com

  • در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد.

  • مسئولیت اطلاع رسانی به سایر محققین به عهده فرستنده مقاله می باشد.

  • مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با فرد فرستنده مقاله می باشد.

برگزار کنندگان
image of space dog
image of space dog
image of space dog

دبیرخانه کنگره:

اصفهان، خیابان امام خمینی، بیمارستان کودکان امام حسین (ع).

تلفن:

09201026096

ایمیل:

12thasthmahamayesh@gmail.com

حامیان همایش
image of space dog
image of space dog
image of space dog
image of space dog
image of space dog
image of space dog
image of space dog